top of page

BELANGRIJKE MEDEDELING! Hervorming aanbod SJ 20-21 Theater, Muziek en VOXX pro-navorming!

Bijgewerkt op: 19 jul. 2020

Het was even denken, wachten, studeren, overleggen en zoeken maar we trachtten het aanbod voor de lessen en workshop SJ 20-21 zodanig te hervormen dat het breder, meer integraal, projectmatig en dus kwalitatiever wordt. Maar ook dat het weinig onderhevig is aan pandemische golven en dus op een continu lopende maar bovenal veilige wijze kan plaatsvinden.

Op zich was dit een leerrijk proces want we bewandelen vernieuwende paden die we misschien nooit zouden kruisen. Meer nog, we geloven erin dat het aanbod breder, veiliger en meer kwalitatief wordt door bijvoorbeeld projectmatige workshops van enkele uren per lesmoment te integreren eerder dan systematische, wekelijkse lessen van een uur. Of ook door dynamisch af te wisselen met online-lessen die integrale aanpak beogen zoals songwriting of repertoire voor zangers of luisterspel en schrijven voor theater voor acteurs.


Hoe zit het nu?

Zang: de ZANGStudio (kinderen, jongeren en volwassenen)

 • Je kan nog steeds inschrijven voor individuele zangles of voor de zangles in minimale groep van 5 personen;

 • door de regel gaan de lessen online door. Op het einde van het eerste semester krijgt iedereen een fysieke, individuele zangles van de zangdocent. Op het einde van het tweede semester nemen zangstudenten een deel van een lied op in de fysieke studio, op een individueel moment. Dat wil zeggen: ook wie in groep les volgt;

 • het individuele moment (zangcoaching of studio-opname) valt buiten de reguliere, wekelijkse zangles en wordt op een zaterdagvoormiddag ingepland. Virologen geven absolute voorrang aan zangmomenten in open lucht. Als de weersomstandigheden dat toelaten zullen we dat ook doen;

 • de nodige beschermmaterialen voor de fysieke les zullen door de docent gecommuniceerd worden tijdens je eerste zangles;

 • de les-inhoud en de tarieven kan je via deze link terugvinden. Nieuwigheden: repertoire, songwriting, studio-opname, individuele (audio)opdrachten met persoonlijke feedback, podiumprésence, beats and rhymes, basale onderbouw e.a.

 • er volgt nog concrete info m.b.t. de nodige digitale accounts en materialen voor de online-lessen.


Theater: workshops voor volwassenen, de THEATERStudio (12+) en het WOORDAtelier (8+)

 • Je kan nog steeds inschrijven voor theaterles in groep;

 • de theaterlessen zijn projectmatig bedoeld en worden nu in blokken van drie uur georganiseerd. We zijn het er dan ook over eens dat een uur theaterles per week weinig productief is om projecten te realiseren. Concreet wil dat zeggen dat er nu acht lesmomenten zijn van drie uur in plaats van 24 lessen van een uur.

 • lessen gaan afwisselend online of fysiek door alsook via individuele/groepsopdracht of live met je theaterdocent;

 • de fysieke lessen gaan door in een aangepaste en ruimtelijke theaterzaal die voldoende kan verlucht worden;

 • een toonmoment wordt afhankelijk van de ernst en de graad van de pandemische golf ofwel fysiek ofwel alternatief georganiseerd;

 • de les-inhoud en de tarieven voor kinderen, jongeren en volwassenen kan je via deze link terugvinden. Nieuwigheden kinderen en jongeren: schrijven voor theater, verbale vorming, podiumprésence, radio-project en luisterspel;

 • er volgt nog concrete info m.b.t. de nodige digitale accounts en materialen voor de online-lessen.


VOXX Pro: navorming voor professionals, verenigingen en bedrijven


Als gevolg van COVID-19 zal navorming afhankelijk van de aard van de navorming met specifieke maatregelen, in beperkte groep en op een aangepaste locatie georganiseerd worden. Ook toetsen we steeds de ernst en de graad van de pandemische golf af om zo de data nader te bepalen.


COVID-19

Afhankelijk van de pandemische golven kunnen we fysieke theaterlessen dynamisch afwisselen met online-lessen. Het virus is niet min sprekers maar al zeker niet voor zangers. Online-lessen zijn het uitgangspunt, uitgebreid met een fysieke studio-opname en één tot twee individuele fysieke lessen.


Het fundament voor de opmaak van ons draaiboek werd opgebouwd door grondige virologische studie van nieuwe inzichten voor onze doelgroepen door de internationale science-community, het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, de Nationale Veiligheidsraad en de Belgische Overheid.


Bronnen haalden we uit het European Panel on COVID-19 van The European Voice Teachers Association, The Virtual Conference 2020 of The National Association of Teachers of Singing, de draaiboeken van de Ambrassade voor jeugdwerk, Sciensano, richtlijnen van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, richtlijnen van Koor en Stem, EVTA België en de Federale en Vlaamse Overheid voor de culturele sector en kunsteducatie.
Inschrijvingen SJ 20-21 lopen!Vanaf nu lopen de inschrijvingen voor de lessen SJ 20-21. We beperken de groepen dus aarzel niet. Een overzicht, info en inschrijvingen kunnen via deze link.


#wezienhetzitten

#workshops

#navorming

#kunsteducatie

#zang

#theater

#performance

#vocalcoaching

#muziekinitiatie

#jongeren

#volwassenen

#kinderen

#professionals

#brugge

#jongbrugge

#theaterles

#zangles

26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page