top of page

FAQ

 • Hoe schrijf ik me in?
  Inschrijven kan via de website. Door te klikken op de gewenste les, workshop of evenement verschijnt de knop schrijf in. Deze verwijst naar het inschrijfformulier. Voor inschrijving voor meerdere lessen of workshops dient u deze handeling per les of per workshop opnieuw uit te voeren. U ontvangt een bevestigingsmail na inschrijving op het opgegeven mailadres. Daarin worden verdere instructies voor betaling gegeven. Let op: u bent definitief ingeschreven na betaling. In sommige lessenreeksen die over het volledige academiejaar lopen zit volgtijdelijkheid vervat. Deelnemen aan bijvoorbeeld THEATERSTUDIO 1 na THEATERSTUDIO 2 of starten in THEATERSTUDIO 2 is niet mogelijk.
 • Wanneer schrijf ik me in?
  Lessen Lessen lopen over een volledig schooljaar en zijn per semester ingedeeld. De inschrijvingen worden bij aanvang (eind september) of halverwege (eind januari) van het schooljaar georganiseerd en worden per mail, via de website en de social media gecommuniceerd. De lessen starten eind september of eind januari. Idealiter schrijft u voor 15 oktober of voor 15 februari in. Laattijdig inschrijven is mogelijk. Stuur in dat geval een mail met uw specifieke vraag naar info@voxxacademie.be. Workshops Als een workshop gepubliceerd wordt dan starten ook de inschrijvingen ervoor. Idealiter schrijft je ten laatste tegen de aanvang van de workshop in. Ook hier is laattijdige inschrijving in bepaalde workshopreeksen mogelijk. Stuur in dat geval een mail met uw vraag naar de mogelijkheid om voor de gewenste workshop laattijdig in te schrijven naar info@voxxacademie.be. Tip: als lessen of workshops volzet zijn kan u alsnog inschrijven. In dat geval komt u op de wachtlijst terecht. Mocht het zijn dat er een plaats vrijkomt dan brengen we u op de hoogte. Om wachtlijsten te voorkomen schrijft u zich best in voor de nieuwsbrief. Zo bent u als eerste op de hoogte van de aanvang van de inschrijvingen en van het nieuwe aanbod lessen en workshops.
 • Het semester van een lessenreeks is gestart! Kan ik nog inschrijven?
  Jazeker! Stuur een mail naar info@voxxacademie.be met uw vraag naar inschrijving. Als de opbouw van de lessenreeks het toelaat en er geen volgtijdelijkheid in vervat zit dan zien we hier geen graten in.
 • Een reeks van workshops is gestart! Kan ik nog inschrijven?
  Als de aard en de frequentie van de workshop een laattijdige instap toelaat dan kan dat zeker. Stuur hiervoor best een mail naar info@voxxacademie.be.
 • Kan ik nog online inschrijven of reserveren als een activiteit volzet of uitverkocht is?
  Als een les, een workshop of een evenement volzet of uitverkocht is dan kan u alsnog inschrijven of reserveren. U komt dan automatisch op de wachtlijst terecht. Mocht het zijn dat er om welke reden dan ook een plaats vrijkomt contacteren we u dadelijk. U kunt wachtlijsten voorkomen door u in te schrijven op de nieuwsbrief. Zo bent u als eerste op de hoogte van het nieuwe lessenaanbod of van de komende evenementen.
 • Zijn er toelatingsvoorwaarden?
  Neen! Al is het dat u vooral goesting moet hebben! Let wel: er zit volgtijdelijkheid vervat in een aantal lessenreeksen die over het volledige academiejaar lopen. Zo spreekt het voor zich dat bijvoorbeeld WOORDSTUDIO 2 volgt op WOORDSTUDIO 1. Voor de studio gelden specifieke voorwaarden. Check bij categorie VOXX STUDIO.
 • Kan ik verschillende lessenreeksen combineren?
  Jazeker! Het is perfect mogelijk om STUDIO'S en LABS te combineren. Let wel: er zit volgtijdelijkheid vervat in een aantal lessenreeksen die over het volledige schooljaar lopen. Zo spreekt het voor zich dat bijvoorbeeld een THEATERDSTUDIO 2 volgt op een THEATERSTUDIO 1. Ook is het evident dat beide lesmomenten niet mogen samenvallen.
 • Kan ik verschillende workshops combineren?
  Jazeker! Uiteraard mogen beide workshops niet samenvallen.
 • Zit er volgtijdelijkheid vervat in de lessenreeksen?
  In sommige lessenreeksen die over het volledige academiejaar lopen zit volgtijdelijkheid vervat. Zo spreekt het voor zich dat bijvoorbeeld een THEATERSTUDIO 2 volgt op THEATERSTUDIO 1.
 • Hoe kan ik betalen?
  Lessen en workshops Nadat u een bevestigingsmail voor inschrijving of reservatie ontving wordt u uitgenodigd tot betaling. Dat kan via bankoverschrijving of contant in het hoofdgebouw. Pas na betaling is uw inschrijving of reservatie definitief. Vakantiestages Nadat u een bevestigingsmail voor inschrijving ontving is uw inschrijving definitief. In de bevestigingsmail wordt u uitgenodigd tot betaling. Dat kan zowel via bancaire overschrijving tot maximaal 14 dagen voor de aanvang van de stage of contante betaling in het hoofdgebouw net voor de aanvang van de activiteiten op de eerste stagedag. Financiële gegevens: VOXX Academie, IBAN BE57 7360 1615 7335, BIC KREDBEBB
 • Wanneer moet ik betalen?
  Lessen en workshops In de bevestigingsmail voor inschrijving wordt u uitgenodigd tot betaling. Zowel bij betaling via bankoverschrijving als bij contante betaling in het hoofdgebouw verwachten we de betaling binnen de 7 dagen na uw aanvraag tot inschrijving. Als de les, de workshop of het evenement binnen de 14 dagen na uw inschrijving gepland staat dan verwachten we dat u onmiddellijk vereffent. Vakantiestages U wordt in de bevestigingsmail uitgenodigd tot betaling. U kan betalen met bancaire overschrijving of via contante betaling. Betalingen via overschrijving kunnen tot uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de stage. Contante betaling gebeuren steeds voor de aanvang van de activiteiten op de eerste stagedag.
 • Kan ik mijn inschrijving annuleren?
  Opgepast! Annulering van een inschrijving kost geld. Lees deze algemene voorwaarden goed. Kosten annulering lessen en workshops: - Annulering tot 30 dagen voor aanvang van de les of de workshop: geen kosten. - Annulering later dan 30 dagen voor aanvang van de les of de workshop: 50 % van het tarief. - Annulering vanaf of na aanvang van de les of de workshop: 100 % van het tarief. Kosten annulering vakantiestages: - Annulering tot 90 dagen voor de aanvang van de vakantiestage: 25% van het tarief. - Annulering vanaf 90 dagen voor de aanvang van de vakantiestage: 50 % van het tarief. - Annulering binnen de 30 dagen voor de aanvang van de vakantiestage: 100% van het tarief. Je beschikt in alle gevallen over een verzakingsbeding waarmee je kan kosteloos annuleren tot 14 dagen na de bevestiging van jouw inschrijving.
 • Hoe worden lessen en workshops georganiseerd?
  Lessen VOXX ACADEMIE volgt een semesterplan waarin het schooljaar wordt opgedeeld in 2 semesters. Semester 1 loopt vanaf eind september tot eind januari en semester 2 loopt van eind januari tot eind mei. De frequentie van de les is voor wat de studio's betreft ook afhankelijk van de werkweken in functie van de toonmomenten. Tijdens schoolvakanties is er geen les. De data voor de open ateliers, toonmomenten of performances worden tijdig gecommuniceerd. Workshops Ook de workshops worden per semester op u afgevuurd. We doen een aanbod voor het najaar en een aanbod voor het voorjaar. Zomerstages Deze workshops lopen tijdens de paas- en de zomervakantie.
 • Waar vind ik de praktische info rond een les of een workshop?
  De praktische info m.b.t. data, locatie, tarieven of het aantal sessies van een les of een workshop kan u terugvinden in de les- of workshopinfo door te klikken op de infoknop. Praktische info rond repetities voor toonmomenten of lesmateriaal wordt tijdens de les- of workshopmomenten gecommuniceerd.
 • Kan een les, workshop, vakantiestage of evenement afgelast worden? "
  VOXX ACADEMIE houdt zich het recht om in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen een les, een workshop, vakantiestage of een evenement te annuleren. Ofwel zorgen we voor een alternatief of we betalen u het betaalde inschrijvingsgeld integraal of (in het geval de activiteit lopende is) deels terug. VOXX ACADEMIE houdt zich ook het recht om een les, een workshop, vakantiestage of een evenement niet te laten doorgaan omwille van organisatorische redenen. Het volledige of gedeeltelijke inschrijvingsgeld (in het geval de activiteit lopende is) wordt dan teruggestort.
 • Ben ik verzekerd?
  Deelnemers zijn tijdens lesactiviteiten verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Dat wil zeggen dat verplaatsingen van en naar de lesactiviteit of stage-activiteit niet verzekerd zijn. Ook randactiviteiten die door deelnemers buiten de lesmomenten, stagemomenten of workshops georganiseerd worden zijn niet verzekerd. Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, het materiaal of andere zaken van derden, dan zal in eerste instantie steeds de familiale verzekering van de deelnemer aangesproken worden. VOXX ACADEMIE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 • Wat doe ik bij afwezigheid?
  Afwezigheid omwille van ziekte Bij ziekte is het van belang om nog voor de aanvang van het stagemoment of lesmoment de secretariaatsmedewerker op de hoogte te brengen. Dat kan per mail naar info@voxxacademie.be. Vermelding van je naam en de ziekteperiode volstaat. Inschrijvingsgeld wordt in geval van ziekte niet terugbetaald. Een uitzondering is de volledige stopzetting van een vakantiestage, workshop of een lessenreeks, gestaafd door een schriftelijk bewijs van de arts (die de annulering verklaart), omwille van medische redenen. Het inschrijvingsgeld, verminderd met het aantal gevolgde lessen en €10 administratiekost, wordt in dat geval terugbetaald. Het doktersattest mag per mail en in bijlage van je ziektemelding verstuurd worden. Afwezigheid omwille van andere redenen dan ziekte Het is van belang om het secretariaat nog voor de aanvang van het lesmoment op de hoogte te brengen van de afwezigheid. Dat kan per mail naar info@voxxacademie.be. Vermelding van je naam of de naam en de afwezigheidsperiode volstaat. Inschrijvingsgeld wordt in dit geval niet terugbetaald.
 • Wat is VOXX Studio?
  VOXX studio is naast een opnamestudio ook een muziekproductiestudio. De producer helpt u vanaf de ontwikkeling van een idee of een concept tot een afgewerkt artistiek product. U maakt gebruik van - of doet beroep op - de apparatuur, de diensten en het advies op het gebied van compositie, arrangement, uitvoering, muziekopname, productie en/of service van VOXX STUDIO. De studio wordt ook intern op projectmatige wijze ingezet voor integrale projecten als radio, toonmomenten woord, ... . VOXX Studio biedt ook workshops aan in de academie.
 • Wat met eigendomsrecht?
  Alle diensten van VOXX STUDIO vallen onder het exclusieve eigendomsrecht van VOXX STUDIO. De klant of de deelnemer krijgt van VOXX STUDIO de toestemming om deze diensten voor zover van toepassing voor eigen gebruik en voor niet commerciële doeleinden te gebruiken. Voorafgaand aan elke commerciële uitbating van onze diensten (zoals duplicatie, publicatie, internetverkoop, of welke andere vorm dan ook) is een ondertekende schriftelijke toestemming van VOXX STUDIO nodig. Deze voorwaarden zijn van toepassing telkens op enige manier een beroep gedaan wordt op de apparatuur, de diensten en advisering op het gebied van muziekopname, productie en service van VOXX STUDIO. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van VOXX STUDIO, voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
 • Wat met auteursrecht?
  Concepten, ideeën en voorstellen die voor de klant of de deelnemer ontwikkeld werden, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van VOXX STUDIO. De opdrachtgever is niet bevoegd deze concepten, ideeën en voorstellen op één of andere manier aan te wenden en/of aan derden kenbaar te maken. In het geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht stelt VOXX STUDIO de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid zal juridische consequenties hebben. Een productie van VOXX STUDIO mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOXX STUDIO.
 • Wat doet VOXX Academie met uw gegevens?
  Via deelname aan activiteiten, de post, de website of social media vetrouwt u uw gegevens aan ons toe. We beschermen die dan ook met prioritaire aandacht. Voor meer info hierover verwijzen we naar ons privacybeleid.
 • Wat met publicatie van filmpjes en foto's van activiteiten?
  VOXX Academie neemt graag foto's en filmpjes van artistieke activiteiten. Deze kunnen gebruikt worden voor social media, de website of andere publicitaire doeleinden. Indien u dat niet wenst dient u dit schriftelijk te melden. Uiteraard zullen we uw wens respecteren. Vermelding kan per post naar ons adres dat vermeld staat op de website.
bottom of page